เที่ยวกาญจนบุรีแล้วอยากให้เพื่อนๆเดินทางเที่ยวด่านเจดีย์3องค์นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราในอดีตที่ปกป้องรักษาดินแดนของไทยเราเอาไว้ได้ในช่วงสงคราม 9 ทัพ ด่านเจดีย์3อง […]
Read More »