hintok-river-camp_5_7

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาถือว่าการท่องเที่ยวกาญจนบุรีนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงสาเหตุปัจจัยสำคัญเลยนั้นก็คือการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากความไม่สงบในเรื่องการเมืองทำให้รัฐบาลของหลายๆประเทศได้แจ้งเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเหลี่งการเดินทางมายังประเทศไทย

       เมื่อนักท่องเที่ยวส่วนมากกลายเป็นคนไทยอัตราการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและอาหารนั้นก็ลดลงด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นจะใช้จ่ายเงินมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่แล้วและส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะพักค้างคืนหรือใช้ชีวิตอยู่ในที่นั้นๆเป็นเวลานาน สิ่งที่การท่องเที่ยวกาญจนบุรีร่วมถึงประเทศไทยจะต้องรีบเร่งในการแก้ไขโดยด่วนนั้นก็คือภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยของประเทศต้องทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเชื่อให้ได้ว่าการเดินทางมายังประเทศไทยนั้นปลอดภัยแน่นอน อาจจะทำได้โดยการนำเสนอข่าวข้อเท็จจริงต่างๆภาพเหตุการณ์ที่เป็นบวกเป็นต้น อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือในด้านของการท่องเที่ยวทุกวันนี้แต่ละประเทศนั้นได้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมีการพยายามลอกเรียนแบบเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆของประเทศอื่น เอาไปไว้ที่ประเทศตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นจีนเมื่อเห็นว่ามีคนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้จีนตัดสินใจลงทุนจำลองสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไปไว้ที่ประเทศของตัวเองซะเลย  นอกจากจีนแล้วประเทศอื่นๆก็มีความพยายามจำลองประเพณีของไทยเราเหมือนกัน อย่างที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีข่าวออกมาว่าจะจัดประเพณีสงกราณ์โดยมีการจ้างนักร้องจากประเทศไทยไปทำการแสดงอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าสมัยก่อนมากดังนั้นการที่จะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายเอามากๆ หลายประเทศเลยต้องการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศของตัวเองโดยการไปลอกเลียนแบบทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีของต่างชาติมา

       ถึงอย่างไรก็ตาม แม้การท่องเที่ยวกาญจนบุรียังไม่ได้ถูกลอกสถานที่ท่องเที่ยวไปไว้ที่ประเทศอื่นแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีการลอกเลียนแบบก็ได้ ถึงแม้ต่างชาติจะลอกเลียนแบบสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีของไทยไปอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถลอกได้อย่างแน่นอนนั้นคือรอยยิ้มและความมีน้ำใจของคนไทยนั้นเอง